top of page

VRAAG & ANTWOORD

1. Moet ik lid zijn, vóórdat ik een hengstveulen ga aanmelden?

Nee, dat hoeft niet. Pas op het moment dat het hengstveulen door de stichting geselecteerd wordt om op te fokken is het verplicht om lid te worden.

2. Hoe wordt een hengstveulen geselecteerd?

Hengstveulens kunnen door de fokker zelf worden aangeboden aan een van de selecteurs of de selecteurs vinden een hengstveulen in hun netwerk die in aanmerking komt.

Een hengstveulen aanmelden kan via shetlandbreeders@gmail.com

3. Wat zijn de vervolgstappen als ik zelf een hengstveulen aanmeld per e-mail?

Als bij ons een aanmelding binnenkomt, wordt eerst gekeken wat voor informatie al is verstrekt. Om een eerste indruk te krijgen ontvangen wij bij de aanmelding graag de naam van de vader en de moeder van het veulen en eventuele andere bijzonderheden. Foto’s zijn ook altijd welkom: van zowel het veulen als de moeder.

Deze informatie wordt doorgestuurd naar de selecteurs. De selecteurs gaan vervolgens aan de slag: via mijn NSPS wordt er een beeld gevormd van de afstamming en de fokkerijresultaten van de moederlijn.

Mogelijk is het ook zo dat één of meerdere selecteurs het veulen en/of de moederlijn kent. Aan de hand van al deze informatie wordt er binnen de groep van selecteurs bediscussieerd of het hengstveulen interessant is om op te fokken. Zijn de selecteurs van mening dat op grond van de verstrekte informatie interessant is om het veulen op te fokken, dan wordt er vervolgens een afspraak gemaakt om het veulen te gaan bekijken.

Zijn de selecteurs nog steeds enthousiast: dan wordt vervolgens besloten om het hengstveulen te selecteren en worden er verder afspraken gemaakt met de eigenaar over levering, etc.

4. Hoeveel hengstveulens fokt de stichting per jaar op?

Er is niet een minimum of maximum gesteld. Als een hengstveulen aan de criteria voldoet zal deze geselecteerd worden. Er zal wel gestreefd worden om in mix te maken van alle maten en kleuren.

5. Aan welke eisen moet een hengstveulen voldoen voor selectie?

Een hengstveulen moet in ieder geval voldoen aan het veterinaire protocol van het NSPS. Daarnaast is door de selecteurs van de stichting per maat en kleur een visiedocument opgesteld. Deze visiedocumenten zijn opgenomen in het besloten gedeelte van de website en toegankelijk voor vrienden van de stichting.

6. Als het hengstveulen geselecteerd is door de stichting, waar moet het veulen afgeleverd worden?

Er zal een datum geprikt worden in oktober/november om alle veulens in één keer te verzamelen. De veulens zullen dan tevens een veterinaire controle ondergaan.

Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle vrienden van de stichting uit te nodigen en zullen de selecteurs toelichten waarom het veulen geselecteerd is, niet alleen exterieurmatig maar ook qua bloedopbouw.

De locatie zal in de omgeving van Heteren zijn.

7. Als een hengstveulen is opgenomen in de selectie hoe gaat dit traject dan verder?

De hengstveulens worden elk jaar minimaal twee keer door de selecteurs bekeken. Ten minste eenmaal per jaar krijgen de vrienden van de stichting de gelegenheid om mee te gaan met deze zogenaamde ‘hengstenschouw’.

Hengsten die niet meer het vertrouwen hebben van de selecteurs worden niet meer verder door de stichting opgefokt. Voor deze hengsten zal gekeken worden of er een mogelijkheid is om de hengst in te zetten in de sport of als hobbypony.

8. Stel dat een hengstveulen van de stichting een selectielicentie behaald. En dan?

Hengsten die een licentie ontvangen voor de dekdienst kunnen door de stichting worden verkocht of verhuurd.

Vrienden hebben voorrang bij het verkrijgen van hengsten die eigendom zijn van de stichting.

De fokker van een hengst die een selectielicentie ontvangt, ontvangt van de stichting een bedrag van € 500,00. Voor fokkers van hengsten die met een basislicentie worden ingezet en doorgroeien naar een selectielicentie, ontvangen alleen deze vergoeding als de hengst nog eigendom is van de stichting.

9. Is het opfokken van hengstveulens de enige activiteit van de stichting?

Nee. Naast het opfokken van een aantal hengstveulens per jaar, wil de stichting ook meer verdieping voor fokkers aanbieden. Door het regelmatig publiceren van interessante artikelen, het opbouwen van een database met interessante hengsten en merries en het zijn van vraagbaak, meent de stichting fokkers een platform te kunnen bieden waar veel informatie is te halen.

Daarnaast zal de stichting gaan proberen om een brug te slaan tussen fokkerij en gebruik. Zodra daarover meer bekend is, zal dit gepubliceerd worden op de website. Verder wordt er gewerkt aan een programma om meer kennis te delen tussen fokkers en fokkers meer in gesprek te laten gaan met elkaar.

 

 

 

 

bottom of page