top of page

Richtlijnen voor het aantrekken, selecteren en verkopen/verhuren van jonge hengsten

 

Richtlijnen voor het aantrekken, selecteren en verkopen/verhuren van jonge hengsten

Belangrijke spil van SB wordt gevormd door de selecteurs. Zij worden ingezet om de jonge hengsten te 'scouten' en zij zullen vervolgens hengsten gedurende de opfokperiode hun ontwikkelingen volgen. Scouten gebeurt via keuringen, gerichte stoeterij bezoeken of het (inter)nationale netwerk.

Aantrekken hengstveulen/jonge hengsten

 • Hengstveulens of jonge hengsten dienen zoveel mogelijk te voldoen aan de door de Stichting vastgestelde criteria;

 • Aankoop geschiedt na goedkeuring van het bestuur.

 • Aankoop geschiedt voor een bedrag gelijk aan de registratiekosten van het veulen bij het NSPS; bij het verkrijgen van een selectielicentie zal er met de fokker/eigenaar een geldelijke afrekening plaatsvinden;

 • Van de aankoop zal een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld en getekend door partijen.

 • Aankoop van buitenlandse hengsten kan indien het investeringsbedrag passend is voor de Stichting

 • Hengstveulens of jonge hengsten dienen te voldoen aan het veterinaire protocol van het NSPS;

 • Hengstveulens kunnen vanaf 1 oktober in ontvangst worden genomen;

 • Hengstveulens of jonge hengsten worden na ontvangst geregistreerd op naam van de stichting.

 

Selecteren jonge hengsten

 • De hengstveulens worden elk jaar minimaal twee keer door de selecteurs bekeken

 • Hengsten die niet meer het vertrouwen hebben van de selecteurs worden niet meer verder door de Stichting opgefokt. Voor deze hengsten zal gekeken worden of er een mogelijkheid is om de hengst in te zetten in de sport of voor hobbypony

 • SB bepaalt voor welke licentie en op wanneer een hengst wordt aangeboden

 

Verkopen/verhuren hengsten die licentie hebben gekregen

 • Hengsten die een licentie ontvangen voor de dekdienst kunnen door de stichting worden verkocht of verhuurd.

 • Vrienden hebben voorrang bij het verkrijgen van hengsten

 • De fokker van een hengst die een selectielicentie ontvangt, ontvangt van de stichting een bedrag van € 500,00. Voor fokkers van hengsten die met een basislicentie worden ingezet en doorgroeien naar een selectielicentie, ontvangen alleen deze vergoeding als de hengst nog eigendom is van de stichting.

 • Aan wie en voor welke bedrag een hengst wordt verkocht of verhuurd wordt bepaald door het bestuur.

bottom of page