top of page

Database merries/hengsten

Voor dit onderdeel is het de bedoeling om deze te gaan vullen met interessante merries en hengsten. En om op termijn hiermee of waardevolle combinaties te gaan maken, of bepaalde merries en hengsten te volgen en daar weer kinderen van te selecteren die bruikbaar zijn om onze doelstellingen te verwezenlijken. Iedereen kan hiervoor input geven.

 

bottom of page