top of page

MISSIE & VISIE

Missie

 

Shetland Breeders (SB) brengt fokkers van Shetland pony`s samen en focust op het behoud van de specifieke eigenschappen van het ras, uniek en divers in bloedlijnen, in type en in beweging, kleur en specifieke maatvoering.

 

Visie

 

SB is een initiatief van een aantal Nederlandse fokkers en wil een actieve en positieve rol spelen bij het verbeteren van de fokkerij van Shetland Pony`s in de breedste zin van het woord. De initiatiefnemers vertegenwoordigen het hele spectrum van onze fokkerij, qua kleur, maat, gebruik en specialistische kennis.

 

Wij stellen ons ten doel een platform te creëren dat fokkers van Shetland Pony`s ondersteunt met kennis en informatie om te voldoen aan de vraag naar inhoudelijke verdieping van de materie 'fokkerij' en om zo het bewustzijn te creëren dat fokkerij cruciaal is voor de toekomst van onze Shetland Pony. Dit platform is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in de fokkerij van Shetland Pony`s, zowel in Nederland als internationaal. Ons motto is “fokkers voor fokkers”. SB beoogt een positieve en vruchtbare samenwerking met fokkers en stamboekorganisaties in Europa.

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van ons programma is om voor de lange termijn de raskenmerken van de Shetland Pony te verbeteren. De raskenmerken van de Shetland Pony worden kort samengevat als volgt omschreven:

 

De Shetland pony is een harmonieus en evenredig gebouwde pony, met een mooi sprekend hoofd en royaal in het behang. Het beenwerk moet evenredig aan het lichaam, voldoende lengte en forsheid bezitten, met goed ontwikkelde gewrichten en hoeven. De bewegingen van de Shetland pony moeten ruim, vlot en krachtig zijn.  Ze komen voor in een variëteit aan kleuren.

 

Om te kunnen bereiken de raskenmerken te verbeteren hebben wij de intentie om een actieve rol te spelen bij het fokken en opfokken van waardevolle Shetland pony`s.

Concreet betekent dit:

1.    Opfokken van jonge, veelbelovende hengsten

2.    Samenwerking opzetten met buitenlandse fokkers

3.    Database met interessante merries/hengsten opbouwen en daardoor genetisch interessante combinaties kunnen gaan maken die bruikbaar zijn voor de fokkerij

4.    Database met fokkerij gerelateerde informatie opbouwen

5.    Advies aan fokkers in het land over hengstenkeuze en stal opbouw  

6.    Specifieke nota sportpony`s uitwerken

 

Wij staan een fokbeleid voor waarin de bestaande genetische variatie in de populatie behouden blijft en waarin fokkers de vrijheid hebben een specifiek type pony te fokken qua rasbeeld, bloedlijn, kleur, maten karakter. Zo ontstaat variëteit in type, kleur en maat en dus stoeterijen met specifieke en herkenbare pony`s.

Ook is aandacht voor inteelt en lijnteelt van belang. Niet alleen vanwege de positieve effecten op de fokpopulatie maar ook de bewezen erfelijke gebreken en mogelijke invloed op de vruchtbaarheid. Ons fokbeleid is gericht op zowel exterieur als op sportaanleg.

STRATEGIE

Het fokdoel van SB is tweeledig: 

 

1)     Exterieur: SB legt haar focus op behoud van specifieke eigenschappen van het ras, een spreiding in bloedlijnen, type en beweging, kleur en specifieke maatvoering.

 

2)     Sport: Exterieurkenmerken zoals schouderligging, de lengte en ligging van de croupe en ontwikkeling van benen en voeten, geven informatie over de sportaanleg van een pony. De basisgangen, beoordeeld bij de exterieurkeuring, zijn van belang voor een sportpony. Nu transformeren exterieur pony`s vaak naar sportpony`s vanwege verkeerde redenen als te groot, niet mooi genoeg of afgekeurd als dekhengst. Ambitie is om fokkers te motiveren om specifieke sportpony`s te fokken.

 

Concreet betekent dit aandacht voor:

·       Genetische variatie/inteelt, het bewaren van oude bloedlijnen en “importeren” van nieuwe bloedlijnen.

·       Variëteit in type.

·       Aandacht voor ontwikkeling van benen en hoeven en vooral beweging.

·       Aandacht voor variëteit in kleur, met name voor de vosfokkerij midden en grote maat.

·       Fokken van kwalitatief goede mini`s en middenmaat pony`s

 

Wanneer is ons doel bereikt?

·       Als bewust fokken net zo belangrijk is dan showen

·       Als wij ‘zwarte’ Engelse lijnen kunnen bewaren

·       Als wij goede vossen kunnen opfokken

·       Als wij raskenmerken van pony’s in de minimaat kunnen verbeteren

·       Als fokkerijen een eigen identiteit hebben

·       Als wij ‘vreemd bloed’ hebben kunnen toevoegen

·       Als fokken van sportpony’s geen toeval is

bottom of page