top of page

Kleurfokkerij midden en grote maat

 

Ten aanzien van de fokkerij en de laatste jaargangen hengsten met kleur waar overigens ook  de vosfokkerij onder te scharen is, zijn de volgende aanbevelingen te doen:

·       een evenredig rechthoeksmodel;  

·       een schuine schouderligging en ruim voldoende schoftontwikkeling; 

·       goede lengte van de croupe;  

·       goede ontwikkeling van voeten en gewrichten; 

·       correctheid in de bewegingen met een nadruk op twee zaken: een grijpend voorbeen en een achterbeen met buiging (voor model zie foto Grandioos).

 

Deze zaken ontbreken op dit moment het meest in de kleurfokkerij in de midden en grote maat. Hierbij is het belangrijk dat voor de kleurfokkerij door een functionele bouw en beweging ook gebruik/sport een optie is (zie foto Arko). Liefhebbers van sport zijn vaak ook liefhebbers van kleur.

Ten aanzien van de kleuren van de hengstenstapel in de midden en grote maat buiten zwart, vos en enkele bruine, hebben we een aantal kleurschakeringen: bonte hengsten, enkele roans, maar geen schimmel. Ook dit is een aandachtspunt.

 

Waar op te selecteren?

Functionele bouw en exterieur met moederlijnen die qua exterieur voldoen aan de behoefte en vooral toch ook aan de kwaliteitsnorm. Fokwaarde (predicaten) is in deze categorie mogelijk een brug te ver, omdat de huidige fokkerij van de aanbevelingen verwijderd raakt. Tenslotte extra aandacht voor de vos- en bruinbonte kleur en schimmels.

Vossenfokkerij

 

Huidige populatie

De kwantiteit van de vossen verschilt per maat. De grote maat bestaat uit een zeer kleine populatie. Het aanbod van jonge hengsten is minimaal. Bloedspreiding is voldoende aanwezig, mede doordat menig fokker genegen is gebruik te maken van hengsten met een andere kleur (vooral zwart). In de middenmaat is de populatie iets groter. Het aanbod van jonge hengsten gaat veelal terug op enkele vaderdieren. Zowel in de grote – als middenmaat zijn een aantal dekhengsten beschikbaar voor de fokkerij die (bijna) volledig zwart gefokt zijn. Het is wenselijk meer vos gefokt bloed in de hengstenpopulatie te krijgen, mede door de vraag naar vossen met witte staart en manen. Bloedspreiding is in de merrielijnen nog voldoende aanwezig. In de kleine maat zien we verhoudingsgewijs meer vossen, echter het aantal doorgefokte kleine maats vospony’s is minimaal. Veel kleine maats bloedvoeringen gaan terug naar de mini- en middenmaat. Bloedspreiding is hierdoor in deze maat geen probleem.

 

Rastype

In type zijn twee soorten vospony’s te onderscheiden. Een deel van de pony’s is wat luxer van type met sprekende kleine hoofdjes en ruim voldoende ras-uitstraling. De schoft ontwikkeling is over het algemeen goed met ruim voldoende lengte in de achterhand. Het beenwerk is voldoende van bot met voldoende ontwikkeling van de gewrichten. De grootte van de hoeven verdient aandacht, deze zijn klein en smal. In stap hebben deze pony’s over het algemeen ruim voldoende souplesse en een goede ruimte. In draf is er voldoende oprichting met ruim voldoende tot goed gebruik van het achterbeen.

In de midden en grote maat is een deel van de pony’s wat degelijker, missen wat adel maar zijn goed in de verhoudingen. Bij deze pony’s zien we over het algemeen een wat groter hoofd en voldoende uitstraling. Deze groep kenmerkt zich door goed ontwikkelde benen met goede gewrichten en beduidend bredere hoeven dan de wat luxere groep. De bewegingen mogen krachtiger met meer souplesse en meer oprichting.

 

Het aantal fokkers dat de mogelijkheid heeft een jonge hengst in te zetten voor de eigen fokkerij is beperkt. De meeste fokstallen van vossen fokken op beperkte schaal. Hierdoor krijgen jonge hengsten in de midden- en grote maat beperkte kansen in de fokkerij. Dit stimuleert de opfok van jonge hengsten te weinig, waardoor het aanbod zich beperkt tot enkele fokstallen/bloedlijnen.

 

Sterke punten in huidige vossenpopulatie:

 • Schoftontwikkeling

 • Lengte achterhand

 • Ruimte en kracht in beweging

 • Bloedspreiding (merrielijnen)

 

Aandachtspunten:

 • Behoud van ras-uitstraling

 • Voldoende diepte en massa

 • Omvang beenwerk, gewrichten en voeten

 • Maatvoering

 

Aanbevelingen voor de hengsten opfok

 • Voldoende spreiding in de bloedlijnen / behoud van beide type’s

 • Aandacht voor behoud van raskenmerken

     - Behoud van behang

     - Voldoende massa

     - Voldoende diepte

 • Aandacht voor omvang van beenwerk, gewrichten en voeten

 • Aandacht voor maatvoering van (voor-)ouders

 • Aandacht voor vossen met witte staart en manen

Merrie 1[5686].jpg
Merrie 2[5687].jpg

Minimaat
 

De fokkerij van Shetlandpony’s in de minimaat heeft de laatste jaren een enorme toevlucht genomen. Door de (destijds) hoge economische waarde werd er echter niet alleen op kwaliteit gefokt. Stempelhengsten zijn zonder twijfel de Engelse import hengsten Vorden Buddleia en Parlington Pimpernell. In vrijwel iedere bloedlijn zien we deze hengsten dan ook terug. De laatste jaren heeft de kleurfokkerij de overhand gekregen waardoor er een enorme diversiteit in kleurschakeringen te noteren is. Vrijwel alle kleuren zijn dan ook terug te vinden in de huidige populatie. Op dit moment is de fokkerij van pony’s in de minimaat eigenlijk in twee groepen te verdelen: De kleur en geringe stokmaat fokkerij en twee, de fokkerij van kwaliteitsvolle Shetlandpony’s.

 

Sterke punten in de minifokkerij

 •       Grote diversiteit in kleur

 •       Variatie in schofthoogte

 •       Diverse types

 

Aandachtspunten minimaat

 • Gebruik van kwaliteitsvolle en meerdere generaties mini gefokt

 • Verbeteren van de kwaliteit, met name aandacht nodig voor:

       - Goede verhoudingen en sterke verbindingen

       - Meer dan voldoende bespiering en ontwikkeling

       - Correcte beenstanden, voldoende grote voeten

       - Ruimte en souplesse in stap en draf

Kleine maat

 

Met de juiste onderbouwing en selectie zijn voor de kleine maat niet al teveel problemen te verwachten in de nabije toekomst. Mede door het gebruik van bloedlijnen uit de minimaat, middenmaat en uiteraard de kleine maat zelf is er een ruime keuze in bloedlijn, kleur en type. Gezien de geringe populatie van de kleine maat is het moeilijk om één type te fokken. Hier is het gebruik van ouderdieren uit de verschillende maatcategorieën debet aan. Ook qua kleurschakering is er voldoende keus.

Sterke punten in de kleine maat

 • diversiteit in type

 • grote vrijheid qua bloedlijnen
   

Aandachtspunten kleine maat:

 • Duidelijkheid in selectie (doel)

 • Bruikbaarheid populatie

Middenmaat en grote maat zwarte

 

Huidige kwaliteitsstandaard

De kwaliteit van deze groep pony’s is vooral in de grote maat van hoog niveau. Ze vertonen veel rasuitstraling en hebben een goed model. De kwaliteit in de breedte is de afgelopen jaren duidelijk afgenomen en zeker in de middenmaat. Wat vooral opvalt, is dat er weinig variëteit is in type. De pony`s hebben over het algemeen mooie hoofdjes, veel front en veel behang. Men nijgt naar het fokken van Shetlanders met een zwanenhals. De achterhand is over het algemeen te weinig ontwikkeld, met een te korte croupe. Ook de ontwikkeling van de benen, gewrichten, knieën en voeten is te fijn voor dit formaat pony. De pony`s ogen dan wat hoog benig.

De beweging van de pony's is over het algemeen correct en voldoende ruim maar zou regelmatig met meer stuwing en souplesse mogen worden getoond.

 

Aanbevelingen

Voor de midden en grote maat zijn voortkomend uit de bovenstaande doelstellingen de navolgende aanbevelingen geformuleerd:

       -      Aansluiting houden bij het oorspronkelijke rastype;           

       -      Een evenredig rechthoeksmodel;   

       -      Een mooie schuine schouderligging, ruim voldoende schoftontwikkeling en een opwaartse bouw;

       -      De croupe zal van voldoende lengte moeten zijn;

       -      Meer ontwikkeling van benen, gewrichten en voeten;

       -      Op correctheid in de bewegingen en op stand dient streng geselecteerd te worden;

 

Waar gaan wij op selecteren?

 • Uitstekende moeder en grootmoederlijnen zowel qua exterieur als qua fokwaarde;

 • Pedigree van oude Engelse bloedlijnen;

 • Pedigree van Nederlandse bloedlijnen die terugvoeren op onze superpreferente;

 • Pedigree van bloedlijnen die een ander type vertegenwoordigen;

bottom of page